Με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification)  που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, η κρυοσυντήρηση εμβρύων και ωαρίων αποτελεί ασφαλή μέθοδο με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα.

Κατάψυξη ωαρίων: κερδίζοντας το στοίχημα της γονιμότητας!

Η διατήρηση της γονιμότητας αποτελεί ένα από τα πλέον φλέγοντα θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία. Το θέμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και ευαισθησία, όταν προκύπτει ανάγκη συστηματικής χημειοθεραπείας σε κακοήθη νόσο ή άλλη νόσο.

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία εξέλιξη στις τεχνικές της εξωσωματικής γονιμοποίησης, μας έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μια σημαντική επιλογή στην αναπαραγωγική δυναμική μίας γυναίκας. Μέχρι πρότινος, η κατάψυξη ωαρίων ήταν ανέφικτη. Σήμερα όμως, είναι πλέον εφικτή και αποτελεσματική χάρη στην τεχνική της υαλοποίησης.

Η τεχνική της κρυοσυντήρησης εμβρύων και ωαρίων με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification) έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ασφαλή μέθοδο κρυοσυντήρησης, με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχούς απόψυξης. Με την τεχνική της υαλοποίησης η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί λίγα λεπτά, χωρίς να υποβάλλει το έμβρυο/ωάριο στην πιο επεμβατική διαδικασία μακράς κατάψυξης, που ήταν και η πιο συνηθισμένη μέθοδος κρυοσυντήρησης μέχρι πρόσφατα.

Η υαλοποίηση, γενικά, είναι η διαδικασία μετατροπής ενός υλικού σε μια υαλώδη μορφή-μη κρυσταλλική δομή. Στη διαδικασία της κατάψυξης χρησιμοποιείται αυξημένη συγκέντρωση κρυοπροστατευτικού μέσου με πολύ γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας. Έτσι:

  • Προστατεύεται το ωάριο από τις πιθανές βλαπτικές επιδράσεις που μπορεί να έχει το κρυοπροστατευτικό μέσο.
  • Αποφεύγεται η υπερβολική αφυδάτωση. Το ωάριο δεν κινδυνεύει από τη δημιουργία ενδοκυττάριων κρυστάλλων πάγου.

Όταν μια γυναίκα αποφασίζει να προχωρήσει στη διαδικασία της κατάψυξης ωαρίων, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

  • Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας-διέργεση ωοθηκών: διαρκεί περίπου 8-12 ημέρες. «Προκαλούμε» τις ωοθήκες για παραγωγή παραπάνω του ενός ωαρίου (που παράγει συνήθως στον φυσικό της κύκλο μια γυναίκα).
  • Ωοληψία: Γίνεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του χειρουργείου, με ενδοφλέβια αναλγησία μικρής διάρκειας (10-15 λεπτά), χωρίς απώλεια συνείδησης και φυσικά χωρίς άλγος. Μετά από παρέλευση 30-60 λεπτών από την ολοκλήρωση της ωοληψίας, η γυναίκα είναι έτοιμη να αποχωρίσει από τη Μονάδα.
  • Καθαρισμός των ωαρίων και επιλογή των κατάλληλων για κατάψυξη στο εργαστήριο με την τεχνική της υαλοποίησης.
  • Φύλαξη των ωαρίων με όλες τις ασφαλείς μεθόδους, για όσο χρόνο επιθυμεί η ενδιαφερόμενη. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι ο χρόνος κατάψυξης είναι ανεξάρτητος με την ποιότητα των ωαρίων, όταν αυτά αποψυχθούν.

Όταν λοιπόν μια γυναίκα αποφασίζει να τεκνοποιήσει, αρχικά πραγματοποιείται η απόψυξη των ωαρίων και ακολουθεί η γονιμοποίησή τους στο εργαστήριο.