Κατά τη δωρεά ωαρίων η μητέρα δέχεται μεν τα ωάρια της δότριας, αλλά είναι η ίδια που μένει έγκυος και κυοφορεί το έμβρυο.

Ποιες οι ενδείξεις για Δωρεά Ωαρίων;

 • Ο μειωμένος αριθμός ωοθυλακίων, τα χαμηλής ποιότητας ωάρια, αλλά και η προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία, είναι οι συνήθεις λόγοι που οδηγούν ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών στην αξιοποίηση της Δωρεάς Ωαρίων.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών είναι αυτό της ηλικίας άνω των 45 ετών με πολλές όμως περιπτώσεις και πολύ νεώτερων ηλικιών .
 • Η υπηρεσία της δωρεάς ωαρίων επιλέγεται και σε περιπτώσεις επαναλαμβανομένων αποτυχημένων κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης.
 • Όταν υπάρχει κίνδυνος η μητέρα να μεταδώσει κάποιο γενετικό νόσημα στα παιδιά της.

 

Ποια τα βασικά βήματα που ακολουθούνται κατά τη Δωρεά Ωαρίων;

 • Στη δωρεά ωαρίων, η μητέρα δέχεται μεν τα ωάρια της δότριας, αλλά η ίδια μένει έγκυος.
 • Η δότρια υποβάλλεται στις ίδιες διαδικασίες, και της χορηγούνται τα ίδια φάρμακα που χορηγούνται και στην εξωσωματική γονιμοποίηση-IVF.
 • Εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι μία γυναίκα είναι κατάλληλη για δότρια, ακολουθεί η φάση της διέγερσης των ωοθηκών (είναι φαρμακευτικά ελεγχόμενη).
 • Η ωοληψία γίνεται με ελαφρά αναισθησία-«μέθη».
 • Την ημέρα της προγραμματισμένης ανάκτησης ωαρίων από τη δότρια, ο σύντροφος της λήπτριας δίνει στο εργαστήριο το δείγμα του σπέρματός του.
 • Στη συνέχεια, γίνεται η γονιμοποίηση των ωαρίων στο εργαστήριο με το σπέρμα του συντρόφου.
 • Την επόμενη μέρα μαθαίνουμε πόσα ωάρια έχουν γονιμοποιηθεί.
 • Μετά από 3-5 ημέρες, πραγματοποιείται η εμβρυομεταφορά.
 • Τα έμβρυα που απομένουν υποβάλλονται σε κρυοσυντήρηση.
 • Ταυτόχρονα, χορηγούνται φάρμακα για τη διευκόλυνση της εμφύτευσης του εμβρύου.