Η παθολογία της κύησης διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαρύτητα, τη συχνότητα, την πολυπλοκότητα και το υπόβαθρο του ιατρικού ιστορικού της εγκύου.

Κύηση Υψηλού Κινδύνου: ποια τα συχνότερα προβλήματα;

Το χαρμόσυνο νέο μιας αρχόμενης κύησης είναι για όλους τους εμπλεκόμενους, ένα αισιόδοξο μήνυμα για την καινούρια ζωή που όλοι αναμένουν με ανυπομονησία για 9 μήνες.

Αρκετές φορές, δυστυχώς, αυτό το όμορφο ταξίδι περιπλέκεται. Τότε, η μέλλουσα μητέρα αλλά και ο θεράπων ιατρός της, καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ιατρικά προβλήματα που προκύπτουν και αφορούν τόσο στην εγκυμονούσα, όσο και στο έμβρυο.

Η παθολογία της κύησης, όπως επιστημονικά ορίζουμε αυτή την κατάσταση, διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαρύτητα, τη συχνότητα, την πολυπλοκότητα και το υπόβαθρο του ιατρικού ιστορικού της εγκύου. Οι πιο γνωστές και συχνές τέτοιες καταστάσεις αποτελούνται από τα ακόλουθα:

  • Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης
  • Προεκλαμψία – Τοξιναιμία
  • Θυρεοειδοπάθεια στην κύηση
  • Υπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου
  • Αποκόλληση και αιμορραγίες

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της συχνότητας εμφάνισης παθολογικών καταστάσεων στην κύηση. Τα αίτια θα λέγαμε πως είναι αρκετά κατανοητά και εξηγήσιμα.

Από τη μία, η καθημερινή καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, είτε αυτή αφορά στην μόλυνση της ατμόσφαιρας είτε στην τροφική αλυσίδα, άρα και στη διατροφή μας, έχει επιστημονικά αποδεδειγμένα μεγάλη επίπτωση στη φυσιολογική εξέλιξη μιας κύησης.

Από την άλλη, η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των γυναικών που κυοφορούν και οι πιεστικές, επαγγελματικές υποχρεώσεις με το έντονο στρες που βιώνουν, ανεβάζουν κατά πολύ τον κίνδυνο εμφάνισης παθολογικών κυήσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η στενή παρακολούθηση της κύησης, με την κατάλληλη συμμόρφωση της εγκύου στις οδηγίες του ιατρού της, περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα κακής έκβασης της εγκυμοσύνης.