Κατάψυξη ωαρίων: κερδίζοντας το στοίχημα της γονιμότητας

Η διατήρηση της γονιμότητας στις μέρες μας ίσως να αποτελεί ένα από τα πλέον φλέγοντα θέματα που απασχολούν την σύγχρονη γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία. Στην εποχή της κρίσης των ανθρωπίνων σχέσεων και των αρνητικών, οικονομικών δεδομένων η γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο προσωπικό ερώτημα: πότε θα γίνει μητέρα με δεδομένο ότι η ίδια φύση την «αδικεί», περιορίζοντας της το χρονικό περιθώριο.

Το θέμα της διατήρησης της γονιμότητας γίνεται ακόμα πιο σημαντικό και ευαίσθητο όταν προκύπτει ανάγκη συστηματικής χημειοθεραπείας σε κακοήθη νόσο, μια θεραπευτική προσέγγιση αναγκαία με επιπτώσεις όμως αφού καταστρέφει τα ωάρια και έτσι επηρεάζει την μελλοντική δυνατότητα τεκνοποίησης.

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία εξέλιξη στις τεχνικές της εξωσωματικής γονιμοποίησης μας έδωσε την δυνατότητα να προσφέρουμε μια σημαντική επιλογή στην αναπαραγωγική δυναμική μίας γυναίκας.

Μέχρι πρότινος, η κατάψυξη ωαρίων ήταν ανέφικτη λόγω της μεγάλης ευθραστότητας τους. Σήμερα όμως, είναι πλέον εφικτή και αποτελεσματική χάρη στην τεχνική της υαλοποίησης. 

Η τεχνική της κρυοσυντήρησης εμβρύων και ωαρίων με την μέθοδο της υαλοποίησης (Vitrification) έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ασφαλή μέθοδο κρυοσυντήρησης, με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά και υψηλά ποσοστά επιτυχούς απόψυξης. Με την τεχνική της υαλοποίησης η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί λίγα λεπτά, χωρίς να υποβάλλει το έμβρυο/ωάριο στην πιο επεμβατική διαδικασία μακράς κατάψυξης που ήταν και η πιο συνηθισμένη μέθοδος κρυοσυντήρησης μέχρι πρόσφατα.

Η υαλοποίηση, γενικά, είναι η διαδικασία μετατροπής ενός υλικού σε μια υαλώδη μορφή η οποία είναι ελεύθερη από κρυσταλλική δομή. Στη διαδικασία της κατάψυξης χρησιμοποιείται αυξημένη συγκέντρωση κρυοπροστατευτικού μέσου με ταυτόχρονη πολύ γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας. Έτσι, προστατεύεται το ωάριο από τις πιθανές βλαπτικές επιδράσεις που μπορεί να έχει το κρυοπροστατευτικό μέσο, ενώ αποφεύγεται η υπερβολική αφυδάτωση, και το πιο σημαντικό, το ωάριο δεν κινδυνεύει από τη δημιουργία ενδοκυττάριων κρυστάλλων πάγου.

Οποιαδήποτε λοιπόν στιγμή αποφασίσει μία γυναίκα στην αναπαραγωγική ηλικία να μπει στην διαδικασία της κατάψυξης ωαρίων αρκεί να ακολουθήσει τα έξης βήματα:

  • Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας- διέργεση ωοθηκών: μέσω ενός θεραπευτικού πρωτόκολλου που διαρκεί περίπου 8-12 ημέρες «προκαλούμε» τις ωοθήκες να παράξουν περισσότερα του ενός ωαρίου που συνήθως παράγει στον φυσικό της κύκλο μια γυναίκα.
  • Ωοληψία: η διαδικασία της ωοληψίας γίνεται σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, με ενδοφλέβια αναλγησία μικρής διάρκειας (10-15 λεπτά), χωρίς απώλεια συνείδησης και φυσικά χωρίς άλγος. Μετά από παρέλευση 30-60 λεπτών από την ολοκλήρωση της ωοληψίας, η ασθενής είναι έτοιμη να αποχωρίσει από τη Μονάδα.
  • Καθαρισμός των ωαρίων και επιλογή των κατάλληλων για κατάψυξη  στο εργαστήριο με την τεχνική της υαλοποίησης.
  • Φύλαξη των ωαρίων με όλες τις ασφαλείς μεθόδους για όσο χρόνο επιθυμεί η ενδιαφερόμενη.  Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι ο χρόνος κατάψυξης είναι ανεξάρτητος με την ποιότητα των ωαρίων όταν αυτά αποψυχθούν.

Όταν λοιπόν η γυναίκα αποφασίσει να τεκνοποιήσει, με πολύ απλή διαδικασία, γίνεται η απόψυξη των ωαρίων και ακολουθεί η γονιμοποίηση τους στο εργαστήριο. Η διαδικασία της εμβρυομεταφοράς γίνεται την κατάλληλη μέρα που έχει προγραμματιστεί το ενδομήτριο να υποδεχθεί το έμβρυο και να γίνει η εμφύτευση προκειμένου να ξεκινήσει η κύηση.

Στην μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης “ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ” έχουμε την πρωτοπορία της κατάψυξης ωαρίων με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να είναι ήδη μητέρες από την τεχνική αυτή.