Εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο

Μπορεί η πρώτη επιτυχημένη εξωσωματική γονιμοποίηση που πραγματοποιήθηκε το 1978 να έγινε με τη μέθοδο του φυσικού κύκλου, αλλά από τότε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης γινόταν κατά βάση με διέγερση των ωοθηκών. Και η εν λόγω μέθοδος επικράτησε, γιατί η χρήση των εξωγενών γοναδοτροπινών αύξησε σημαντικά τον αριθμό των ανακτώμενων ωαρίων, κάτι που με τη σειρά του οδήγησε σε μεγαλύτερο αριθμό εμβρύων και κατ’ επέκταση σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχημένης κύησης.

Όταν λέμε “εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο” εννοούμε την παρακάτω διαδικασία :

  • Παρακολούθηση του ενός ωοθυλακίου που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του κύκλου
  • Παρακέντηση του ωοθυλακίου
  • Ανάκτηση του ωαρίου
  • Γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπέρμα του συντρόφου
  • Μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο απευθύνεται σ’ όλες τις γυναίκες που δεν δύνανται ή δεν θέλουν για οποιοδήποτε λόγο να υποβληθούν σε διέγερση των ωοθηκών. Την ίδια στιγμή, απευθύνεται και στις γυναίκες εκείνες οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί σε μεγάλο αριθμό προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης, με τη λήψη υψηλών δόσεων ορμονών, αλλά χωρίς καμία επιτυχία. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες γυναίκες μπορούν να καταφύγουν σε IVF με τη μέθοδο του φυσικού κύκλου, αφού η διέγερση των ωοθηκών έχει αποδειχτεί ότι δεν μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα για εκείνες.

Όσον αφορά στις πιθανότητες εγκυμοσύνης που έχει μία εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, το ποσοστό γυναικών που φτάνουν σε εμβρυομεταφορά με τη μέθοδο του φυσικού κύκλου, είναι μία στις τρεις.

Αυτό συμβαίνει είτε γιατί η γυναίκα το συγκεκριμένο μήνα δεν έχει ωορηξία είτε γιατί το ωάριο δεν γονιμοποιείται ή γιατί το ωάριο μπορεί να μην είναι καλής ποιότητας, ώστε να επιτρέψει στο ζευγάρι να προχωρήσει στην εμβρυομεταφορά.

Από την άλλη, οι πιθανότητες ανά εμβρυομεταφορά μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 40%, πολύ δυνατό ποσοστό αν σκεφτούμε ότι η πιθανότητα επιτυχημένης κύησης με την κλασική μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης κυμαίνεται μεταξύ 25 και 35%.

Εκτός από το παραπάνω, επίσης σημαντικό πλεονέκτημα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε φυσικό κύκλο, είναι το γεγονός ότι σε ασθενείς με φτωχή ανταπόκριση, η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε να αποδώσει πιο ποιοτικά ωάρια, τα οποία προέρχονται από το φυσικά επιλεγμένο ωοθυλάκιο και να επιτύχει τη μεταφορά του εμβρύου σε ένα ενδομήτριο, το οποίο δεν έχει επηρεαστεί από τα υψηλά επίπεδα οιστρογόνων, που προϋποθέτει η κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ολοκληρώνοντας με τα πλεονεκτήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε φυσικό κύκλο, εκτός από την απουσία λήψης ορμονών για τη διέγερση των ωοθηκών, πρέπει να τονίσουμε και το σαφώς χαμηλότερο κόστος, όπως και την ελαττωμένη έως μηδενική πιθανότητα πολύδυμων κυήσεων.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό και ανεκτίμητο πλεονέκτημα για μία γυναίκα είναι ότι σ’ αυτήν την περίπτωση μπορεί να μείνει έγκυος με έναν πιο “φυσικό” τρόπο, χωρίς την περίπλοκη, αγχωτική και συχνά επίπονη –κυρίως ψυχολογικά – διαδικασία της κλασικής μεθόδου εξωσωματικής γονιμοποίησης.